Home » Expertises & diensten » Trainingen » B-VCA en VOL-VCA training

B-VCA en VOL-VCA training

George Schlink kan voor u zowel een B-VCA (basisveiligheid) als VOL-VCA (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden) training verzorgen, we verzorgen niet alleen een VCA cursus in Overijssel, maar door heel Nederland. Zowel de B-VCA als VOL-VCA trainingen kunnen plaatsvinden bij zowel een trainingcentrum als bij u binnen het bedrijf.

Welk VCA diploma heeft u nodig?

De VCA trainingen hebben inhoudelijk veel overeenkomsten. Maar als u uit gaat van de volgende feiten dan kunt u al snel bepalen welk VCA diploma voor u noodzakelijk is. Indien u gaat leidinggeven op een locatie waar VCA verplicht is, of u bent ZZP-er, dan bent u genoodzaakt een VOL-VCA training te volgen en examen te behalen. Is dit niet op u, of uw deelnemers van toepassing? Dan volstaat een B-VCA diploma.

Training aanvragen

Hoe zien de VCA trainingen er uit?

Tijdens een VCA training door George Schlink krijgt u inhoudelijk te maken met de volgende onderwerpen:

Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden

VCA logo
VCA logo
 • Regelgeving en veiligheidsregels
 • Veilig werken, overleg en inspecties
 • Preventie

Uitvoeren van werkzaamheden

 • De werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

Beheersen van specifieke gevaren

 • Gevaarlijke stoffen
 • Elektriciteit en straling
 • Brand en explosie

Beheersen van incidenten en noodsituaties

 • Ongevallen
 • Noodsituaties

De inhoud van de training is afhankelijk van de gekozen training. Tijdens een B-VCA training kijken wij vanuit het oogpunt van de werknemer en bij VOL-VCA vanuit het oogpunt van de leidinggevende (of ZZP-er). Ongeacht het type training dat u kiest zal de training 1 dag duren. Deze dag zal worden afgesloten met een examen. Voor de VOL-VCA training is dit een examen bestaande uit 70 vragen. De deelnemers hebben 75 minuten om dit examen af te ronden. Een B-VCA training zal worden afgesloten met een examen bestaande uit 40 vragen. Hiervoor heeft de examenkandidaat 60 minuten de tijd.

Neem contact op

Vraag een B-VCA of VOL-VCA training aan

De trainingen door George Schlink kunnen op bijna elke denkbare locatie gegeven worden. Hierbij kunt u denken aan een trainingscentrum of bij u binnen het bedrijf. Heeft u zelf andere wensen? Graag denken wij met u mee. Neem gerust contact op om uw wensen te bespreken.
Training aanvragen